Zakaz konkurencji

Oczywistym jest to, że jako pracodawca nie chcesz, aby pracownik wykorzystywał Twoje pomysły i strategie tworząc firmę konkurencyjną. Jako racjonalny prawodawca dbasz także o to aby wiedza i doświadczenie zdobyte w Twojej firmie nie budowały kapitału konkurencji.

Sytuacja pracodawcy (orzecznictwo) w zakresie konstruowania umów oraz skutków ich zawarcia zmieniła się w ostatnich latach wyraźnie na korzyść pracodawcy. Zawierając profesjonalną umowę, unikniesz zagrożeń oraz będziesz mógł sobie pozwolić na „bezkosztowe” jej rozwiązanie niemal w każdym, dogodnym dla Ciebie czasie. Warto jednak pamiętać, że błędy przy zawieraniu umowy (w szczególności umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy), mogą okazać się w najlepszym razie balastem, w najgorszym zaś kulą u nogi.

Zawierając umowę o zakazie konkurencji warto pamiętać przynajmniej o poniższych zasadach:

  1. Jest to umowa odrębna od umowy o pracę. 
  2. Możesz ją zawierać z określoną kategorią pracowników.
  3. Zadbaj o określenie zasad jej rozwiązania.
  4. Koniecznie zdefiniuj działalność konkurencyjną.
  5. Określ karę umowną zgodnie z prawem a w szczególności z orzecznictwem.
  6. Odmowa zawarcia przez pracownika umowy może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę.  
  7. Zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej nie można utożsamiać z zakazem działań stanowiących nieuczciwą konkurencję w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Umowa dla swej skuteczności powinna brać pod uwagę przedmiot działalności, strukturę organizacyjną oraz specyfikę Twojej firmy. 

Nie należy jej mylić z lojalką!