Kompleksowa obsługa prawna, kadrowa, księgowa

Prowadzenie własnej firmy to obecnie prawdziwe wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Przedsiębiorca chcący samodzielnie zająć się prowadzeniem biznesu musi być specjalistą w wielu dziedzinach i posiadać szerokie kompetencje w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego, prawa pracy, kadr oraz księgowości.

Sprawnie działające przedsiębiorstwo, nad którego funkcjonowaniem czuwa zespół specjalistów z zakresu prawa, podatków oraz księgowości to gwarancja spokoju i sukcesu zawodowego!

Pełna i rzetelna dokumentacja księgowa, kadrowa, odpowiednio skonstruowane umowy z pracownikami oraz kontrahentami, prawidłowo przygotowane dokumenty funkcjonujące wewnątrz firmy, to zaledwie niewielka lista spraw, których uregulowanie jest konieczne w każdej firmie i ma ogromny wpływ na jej działanie przez wiele lat.

Wobec powyższego nasuwa się pytanie: jak znaleźć czas na prowadzenie biznesu, wśród tak licznych obowiązków administracyjnych, księgowych oraz podatkowych?

Odpowiedź jest prosta!

Poszukujesz kompleksowych usług dla swojej firmy w zakresie obsługi księgowej, kadrowej oraz prawnej?

Chcesz, aby wszystkie istotne sprawy związane z funkcjonowaniem Twojej firmy były prowadzone w jednym miejscu?

Masz już dość marnowania pieniędzy i swojego cennego czasu na bieganie po urzędach, składania pism, deklaracji oraz oczekiwania w kolejce na infolinii podatkowej?

Kancelaria LexStrada jest odpowiedzią na te oraz wszystkie inne, spędzające Ci sen z powiek pytania!

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej. Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do:

1. Fundacji, stowarzyszeń oraz związków zawodowych:

Organizacje pozarządowe, nawet jeśli utrzymują się wyłącznie ze składek członkowskich, są zobowiązane prowadzić księgowość, a na koniec roku obrotowego sporządzać sprawozdanie finansowe. Prowadzenie organizacji pozarządowej wiąże się również z przestrzeganiem wielu przepisów, specyficznych dla tej branży, a często zupełnie odmiennych od przepisów obowiązujących podmioty działające komercyjnie.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • porady prawne, konsultacje związane z bieżącą działalnością Organizacji,
 • opiniowanie, przygotowywanie umów, regulaminów i statutów,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • windykację wierzytelności,
 • pomoc w sprawach pracowniczych,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • reprezentowanie przed ZUS, US, PIP,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych/ksiąg podatkowych,
 • prowadzenie kadr,
 • tworzenie listy płac i rozliczeń z ZUS,
 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestru VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie dotacji, grantów, darowizn i inne formy wsparcia spotykane, w NGO,
 • wsparcie podczas kontroli, audytów, rozliczania dofinansowań,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych ( RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.

2. Spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

Wspólną cechą spółek osobowych jest tzw. ułomność osoby prawnej – tzn., że każda spółka osobowa niezależnie od rodzaju i wielkości nie ma osobowości prawnej, natomiast jako podmiot zachowuje zdolność prawną, czyli możliwość podejmowania we własnym imieniu działań mających skutki prawne i gospodarcze, (zob. art. 8, par. 1 Kodeksu handlowego).

Spółki osobowe powołują do życia wspólnicy. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

W przypadku spółek osobowych sednem ich funkcjonowania jest ponoszenie przez wspólników-założycieli odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania prowadzonej przez spółkę działalności. Należy jednak pamiętać, że w zależności od konkretnej formy spółki osobowej, wymagania dotyczące odpowiedzialności majątkowej, obowiązków jej wpisu do KRS, sposobu zarządzania nią, nadzoru, opodatkowania podatkiem dochodowym oraz prowadzenia księgowości mogą się znacznie różnić.

W ramach obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej zapewniamy m.in:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikacja projektów umów, regulaminów, uchwał,
 • obsługę księgową,
 • obsługę kadrowo – płacową,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudniania pracowników,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługę prawną, w tym bieżące konsultacje prawne,
 • obsługę prawną wspólników,
 • reprezentowanie przed ZUS, US, PIP,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych ( RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.

3. Spółek cywilnych

Spółka cywilna jest jednym z popularniejszych rozwiązań dot. prowadzenia firmy w Polsce. Różni się ona od innych form, ponieważ nie jest formą prawną, a ich działanie regulowane jest przez przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Właściciele spółek cywilnych mają na swoich barkach specyficzne obowiązki księgowe i podatkowe.

Obowiązek prowadzenia księgowości jest obowiązkiem właścicieli spółki cywilnej. Jednak mają oni możliwość wyboru sposobu rozliczania się. Co ważne, prowadzenie księgowości nie jest obowiązkowe w formie pełnej księgowości, tak jak jest to w przypadku pozostałych spółek prawa handlowego. Wymagania związane z prowadzeniem pełnej księgowości są wyższe w porównaniu do innych form, jednakże pozwala to na dokładną analizę stanu finansowego firmy oraz rzetelne planowanie inwestycji i dalszego rozwoju.

W ramach obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej zapewniamy m.in.:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikacja projektów umów, regulaminów, uchwał,
 • pomoc w prowadzeniu spraw spółki,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,

 • obsługę księgową,
 • obsługę kadrowo – płacową,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługę prawną, w tym bieżące konsultacje prawne,
 • obsługę prawną wspólników,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • reprezentowanie przed ZUS, US, PIP,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych ( RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.

4. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzenie księgowości w przypadku spółki z o.o. jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku jednoosobowej działalności.

Spółka z o.o. to forma prowadzenia działalności charakteryzująca się ograniczoną odpowiedzialnością majątkową członków Zarządu. Ta właśnie cecha jest przyczyną, dla której wielu przedsiębiorców decyduje się na założenie spółek z o.o. Wybór tej formy prowadzenia działalności stwarza jednak wiele wyzwań nie tylko w zakresie formalności. Spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Prawo w tym przypadku jest rygorystyczne, a dokumenty handlowe muszą odnotowywać każdy rodzaj operacji finansowych firmy.

W ramach obsługi prawnej, księgowej oraz kadrowej zapewniamy m.in.:

 • pomoc przy rejestracji podmiotu,
 • przygotowanie, weryfikacja projektów umów, regulaminów, uchwał,
 • pomoc w prowadzeniu spraw spółki,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • obsługę księgową,
 • obsługę kadrowo – płacową,
 • rozliczenia podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługę prawną, w tym bieżące konsultacje prawne,
 • obsługę prawną wspólników,
 • obsługę prawną w zakresie zatrudnienia pracowników,
 • reprezentowanie przed ZUS, US, PIP,
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez jednostkę danych wrażliwych (RODO),
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • pomoc w likwidacji podmiotu.