Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji 

Sytuacja pracownika (orzecznictwo) w zakresie konstruowania umów oraz skutków ich zawarcia zmieniła się w ostatnich latach wyraźnie na niekorzyść pracownika.

Błędy przy zawieraniu umowy (w szczególności umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy) mogą okazać się w najlepszym razie balastem, w najgorszym zaś kulą u nogi.

Zawierając umowę, pracownik najczęściej nie zwraca uwagi na swoistego rodzaju „balast”, którym może się okazać zawarcie niekorzystnej umowy o zakazie konkurencji. Problem dotyczy zwłaszcza umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. 

Problem związany jest z momentem zawierania umowy. Co prawda umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę, jednak zawierana jest najczęściej w momencie zawierania umowy o pracę, a więc w momencie o dużym ciężarze emocjonalnym. Wobec powyższego w chwili zawarcia umowy o pracę, umowa o zakazie konkurencji wydaje się jedynie niezbyt istotnym dodatkiem.

Wyższa kadra zarządzająca najczęściej konsultuje zapisy umowy o zakazie konkurencji przed zawarciem umowy o pracę. Wynika to najczęściej z ponadprzeciętnej świadomości prawnej oraz z charakterystycznej dla tej grupy zdolności negocjacyjnej (odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy to często 200-300 procent wynagrodzenia przysługującego w okresie zatrudnienia).

Inaczej sytuacja przedstawia się u pracowników średniego szczebla, którym najczęściej proponowane jest odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia. Tutaj celem skłaniającym pracodawcę do zawarcia umowy jest raczej wprowadzenie „straszaka” przypominającego o lojalności i najczęściej pracodawca rozwiązuje umowę niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy. 

Jak wyżej przedstawiono przy zawieraniu umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy istotna jest wiedza prawna ale równie ważna wydaje się zaprzęgnięta w wiedzę prawną „moc negocjacyjna”.

Niezależnie od motywu i rodzaju zadań powierzonych pracownikowi warto pamiętać przynajmniej o poniższych zasadach:

  1. Jest to umowa odrębna od umowy o pracę. 
  2. Może być zawierana z określoną kategorią pracowników.
  3. Należy zadbać o określenie zasad jej rozwiązania.
  4. Konieczność zdefiniowania działalności konkurencyjnej.
  5. Zgodne z prawem a w szczególności z orzecznictwem określenie kary umownej.
  6. Odmowa zawarcia przez pracownika umowy może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. 
  7. Zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej nie można utożsamiać z zakazem działań stanowiących nieuczciwą konkurencję w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Umowa dla swej skuteczności powinna brać pod uwagę przedmiot działalności, strukturę organizacyjną oraz specyfikę TWOJEJ FIRMY.